top of page

Danstherapie

Danstherapie is een non-verbale vorm van therapie waarbij dans en bewegen wordt gebruikt om je gevoel uit te beelden. De muziek speelt daarbij een belangrijke rol.

De (dans) oefeningen worden alleen, in tweetallen of in een groep uitgevoerd. Het doen en ervaren staat centraal. Danstherapie maakt gebruik van lichaam en beweging om verandering en of verwerking van psychische klachten/problemen te signaleren en bewust te maken. We gaan ervan uit dat ervaringen en emoties zowel positieve als negatieve tot uitdrukking komen in de manier waarop je beweegt en met je lichaam omgaat. Gebeurtenissen en belevingen die je meemaakt worden opgeslagen in je lichaam en bepalen mede hoe jij je voelt. Met name negatieve ervaringen zetten zich vast in je lichaam.

Het vrij bewegen in de ruimte, het (her)ontdekken van wat spelen betekent, je lichaam voelen, je durven verliezen op muziek, spontaniteit ervaren en expressief zijn. Dat is waar danstherapie over gaat.

Je krijgt inzicht in je eigen gedrag, je gevoelens, je lichaam en je lichaamssignalen. Je leert je mogelijkheden en je beperkingen kennen waardoor je een realistisch beeld over je zelf kunt vormen. Het richt zich op het hier en nu.

Je hoeft niet te kunnen dansen

Om in beweging te komen.

Danstherapie met ouderen

Op verschillende locaties geef ik aangepast danstherapie aan ouderen. In hun eigen vertrouwde omgeving op muziek,  herkenbaar en uit “ hun tijd”, dansen en bewegen we samen individueel of met een groepje. Meezingen, plezier beleven en zoveel mogelijk in actie gaan we op zoek naar wat (nog) kan.

De doelstelling van dit uur is om zoveel mogelijk in contact te zijn met elkaar, oprecht aandachtig te zijn en inspelen op wat er zich aandient die dag, dat uur...

Dat kan iets actiefs zijn of juist rustig en ingetogen. Een aanraking zodat het lichaam zich ontspant en misschien wel ''mee gaat met de muziek''. Uit diverse studies blijkt dat het luisteren naar muziek niet alleen de gebieden in de hersenstam activeert, maar tevens motorische gebieden in de hersenschors. Daar vandaan gaan er signalen naar armen en benen en die beginnen te bewegen zodra je muziek hoort. De muziekkeuze is variabel, maar herhaling werkt erg goed. Het herhalen helpt bij het ''onthouden van teksten'' en dat geeft weer meer vreugde tijdens het meezingen!

Mijn ervaring is dat, al lijkt iemand niet meer mee te kunnen doen, er toch voldoende gebeurd! De ontspanning van het lichaam, handen die mee dansen en de ogen die je volgen..

bottom of page